Privacy en Gegevens Verklaring

Privacy en Gegevens Verklaring

Kastanje

Vrienden van Buurtkamer de Kastanje, gevestigd aan Kastanjelaan 2A, 1382 RC Weesp,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens:

       Kastanjelaan 2A, 1382 RC, Weesp.
       https://buurtkamerdekastanjeweesp.nl

2. Functionaris gegevensbescherming

       Jozef Stoop is de gegevensbescherming van Vrienden van de
       Buurtkamer De Kastanje, hij is te bereiken via  sjefstoop@Yahoo.co.in 
       of mobiel: 06-46060722

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

       Vrienden van de Buurtkamer De Kastanje verwerkt uw persoonsgegevens door dat u gebruik
       maakt van onze diensten en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
       Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  •    Voor- en achternaam
  •    Adresgegevens
  •    E-mailadres
  •    Telefoonnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie
gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

     Vrienden van de Buurtkamer De Kastanje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  •       Het afhandelen van uw betaling.
  •       informeren over onze activiteiten.
  •       U na een jaar wederom te verzoeken een donatie te gegeven

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

      Vrienden van de Buurtkamer De Kastanje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
      de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
      Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.
      Gegevens zullen niet met derden worden gedeeld.
       Vrienden van de Buurtkamer De Kastanje gebruikt GEEN cookies of vergelijkbare technieken.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

      U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
      Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens in te trekken of bezwaar
      te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Vrienden van de Buurtkamer De Kastanje.


Klik hier voor terug naar de Vrienden Pagina


Klik hier voor terug naar de Hoofd Pagina