De Taalkamer in de Buurtkamer op maandagavond van 19.30 – 21.00 uur

Een groep mensen uit veel verschillende landen komen bij elkaar omdat ze beter willen leren communiceren in het Nederlands. 

Een voorbeeld van zo’n avond: 

Maandag 11 december jl.: 

Svetlana en Valentina uit Rusland vertellen over feesten in hun land zoals bijv. Oud en Nieuw dat echt bij hun het grootste familiefeest is. Er wordt veel gegeten en gedronken en in bijna alle gezinnen wordt traditioneel een film van 50 jaar geleden gekeken, want dat hoort bij de traditie. 

Om 24. 00 uur kun je op een heel klein briefje een wens schrijven, dat briefje wordt verbrand, de as gaat in een glas champagne dat drink je en daarmee proost je op het nieuwe jaar. 

Ze kennen ook een soort gemeenschapsfeest in de vorm van carnaval. Het feest heet Maslemitsa en tijdens dit feest wordt er een grote vogelverschrikker 

Verbrand op een plein. 

Mabel uit Peru vertelde dat er bij hun ook lekker gegeten wordt rond de jaarwisseling. Om 24.00 uur worden er 12 druiven gegeten en de mensen lopen rondjes om een blok huizen met een koffer in hun hand alsof ze op reis willen. 

Ali uit Turkije vertelde dat bij hen de nadruk ligt op het Offerfeest, de Ramadan en het Suikerfeest. Die beginnen in de moskee en eindigen daar ook. 

Zo leren we elkaars cultuur kennen. 

Soms maken we zinnen op papier n.a.v. woorden waarvan we eerst praten over de betekenis van het woord. 

We hebben een rondleiding gehad in verpleeghuis de Hogeweyk en daaruit zijn drie vrijwilligers uit de Taalkamer aan de slag gegaan. 

Iedereen die het Nederlands beter wil leren spreken is van harte welkom om mee te doen.